ช่องทางการติดต่อ

คุณครู อรทัย ศรัทธาธรรม

โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)

134 หมู่1 ตำบล เขาน้อย อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77120

อีเมล Orathai101044@gmail.com